Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база Броварського коледжу Університету «Україна» формується за рахунок власних коштів. Вона містить аудиторії, лекційні приміщення, кабінети, лабораторії, майстерні, студії, центри, які необхідні для навчально-виховного процесу.

Крім того, вона включає структурні підрозділи, які необхідні для соціального розвитку Коледжу.

Для здійснення статутних завдань Коледж закуповує обладнання, машини, транспортні засоби, засоби зв’язку, книги, методичні матеріали, орендує або закуповує приміщення.

Для спеціальної фахової підготовки студентів використовується також матеріальна база ліцеїв, коледжів, студій і центрів, із якими укладено угоди про співпрацю.

 

Коледж розташовано за адресою: м.Бровари, Київська область, вул.Онікієнка (Кутузова), буд.61.

Кафедра має власну бібліотеку з читальним залом. Література забезпечує можливість вивчення дисциплін відповідно до навчального плану. Читальний зал бібліотеки забезпечений такими фаховими періодичними виданнями: “Образотворче мистецтво”, “Дом и интеръер”, «Маркетинг-комплект», «Архитектура». Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що містяться у власній бібліотеці, відповідає нормативним вимогам.

Крім того студенти Броварського коледжу можуть користуватись фондами провідних бібліотек міста у межах бібліотечних пунктів, що, за угодами, створені у коледжі, а також сучасною базою електронних підручників. Аналіз забезпеченості підручниками свідчить, що дисципліни забезпечені у співвідношенні: 1 підручник на 1-3 студентів.

 

У коледжі діє власний комп’ютерний клас (на 15 комп’ютерів), що обладнаний сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. Можливість роботи кожного студента на комп’ютері забезпечена у межах 0,5 год. / день.

На кафедрі дизайну в рамках науково-навчально-виробничого комплексу проводиться робота по створенню належної соціальної інфраструктури.