Організація навчально-виховного процесу

 

Основна мета діяльності Університету “Україна” – надання освітніх послуг широким верствам населення, максимально наближаючи їх до місця проживання громадян. Це дає можливість навчатися в університеті особам із особливими потребами (інвалідам І-ІІІ груп), людям із послабленим здоров’ям, із обмеженими можливостями щодо пересування та соціально незахищеним громадянам.

Професорсько-викладацький склад Броварського коледжу Університету “Україна” укомплектований висококваліфікованими спеціалістами.

До роботи в Коледжі залучаються:

• професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів України та провідних університетів світу;

• висококваліфіковані фахівці з окремих галузей народного господарства відповідно до спеціальностей, за якими ведеться фахова підготовка;

• фахівці з розробки методичних та дидактичних засобів навчання з використанням сучасних інформаційних систем і технологій;

• фахівці у галузі соціальної роботи та реабілітації.

Штат Коледжу укомплектовується штатним персоналом не менше 75%, решта залучається на контрактній основі з числа вище означених категорій фахівців.

Навчальний процес організовано таким чином, щоб викликати зацікавленість студентів у їхній майбутній спеціальності, впевненість у своєму професійному виборі. Це забезпечується:

чіткою організацією навчального процесу;

• використанням новітніх методів та технологій у навчанні;

• творчим підходом у плануванні та організації занять;

співпрацею професорсько-викладацького складу і студентів;

• наявністю площ аудиторного фонду, достатніх для проведення усіх видів навчальних занять та виховних заходів;

• наявністю бібліотеки та читального залу з необхідним фондом навчальної літератури;

• сучасним технічним оснащенням, потужною комп’ютерною технікою;

• співпрацею з базами практики.