Спеціальності

Перелік спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» згідно ліцензії

Галузь знань Спеціальність Нормативні терміни навчання Вартість навчання за рік, грн.
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн 3 р. 7500